MiliLand

פיתוח אתר אינטרנט WORKWELL


פרטי הזמנה

תאריך : 27/12/2020

לכבוד :

מזהה מסמך: 34551132e13a794c963816f13ddbd07254314515

דוא"ל תמיכה: [email protected]
 

תוכן ההזמנה

 1. פיתוח אתר בעברית ובאנגלית בהתאם לעיצוב שיועבר
  1. עמוד ראשי
  2. עמוד תוכן כללי (אודות)
  3. עמוד השירותים
  4. עמוד צור קשר 
  5. מערכת ״בלוג״ למאמרים 
   1. עמוד מאמר
   2. עמוד כל המאמרים / מאמרים לפי קטגוריה
   3. עמוד קטגוריות 

טכנולוגיה

 

 • האתר יבנה במערכת וורדפרס, בעל מערכת ניהול תוכן ידידותית וקלה לתפעול
 • פוטר והדר אחיד לכל הדפים
 • חיבור האתר למערכת הסטטיסטיקות של גוגל 
 • עיצוב רספונסיבי – האתר יותאם לגרסאות דפדפן אחרונות במובייל, דסקטופ וטאבלט
 • אחסון בשרת – מאובטח ומהיר, כולל גיבוי חודשי
 • הזנת תוכן לאתר – הזמת תוכן ראשוני לדפים המפורטים ועד 2 מאמרים לבלוג
 • תוסף נגישות בסיסי לאתר*

מחירים

תנאי תשלום ותעריפים:

פיתוח אתר באנגלית 5,500 ₪
פיתוח אתר מראה בעברית 2,500 ₪
אחסון האתר בשרת מאובטח, כולל גיבויים ותחזוקה, לתקופה של שנה 2,000 ₪  ללא עלות שנה ראשונה
סה״כ 8,000 ₪

תנאי תשלום

מקדמה בגובה 50% מסך ההזמנה בתחילת העבודה, תשלום היתרה עם סיום הפרוייקט בעת עליית האתר לאוויר.

תקנון

כללי

 • הצעה זו תקפה ל-7 ימים מתאריך הוצאתה.
 • לסכומים הנקובים יש להוסף מע"מ כחוק.
 • הערכות הזמנים כפופות לשיתוף פעולה מלא וזמין מצד הלקוח. מסמכים שיועברו לידי הלקוח לאישור יאושרו תוך 2 ימי עבודה. פניה אל הלקוח לקבלת מידע תענה עד ליום העבודה העוקב.
 • הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף או תוצאתי הנגרם או נובע מביצוע הפרויקט הכלול בהצעה זו.
 • בכל מקרה גבול האחריות הכלול בהצעה זו במקרה של נזק ישיר, נזק שיגרם ללקוח או לכל צד שלישי כתוצאה מהפעלה, שימוש, מכירה או על פעולה אחרת מכל סוג שהוא בתוצר העבודה/פרויקט שסופק ללקוח לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי הצעה זו.
 • הדרכה בת כשעה על מערכת ניהול התוכן תיערך בוידאו צ׳אט, פגישות עבודה נוספות יתומחרו בנפרד.
 • הלקוח יהיה בעל זכויות הקניין הרוחני על התוצרים בפרוייקט.
 • לינק קרדיט ליוצר האתר – הספק, יופיע בפוטר של האתר. אין להסיר קרדיט זה ללא אישור בכתב מהספק.

אחריות

 • תיקון תקלות באתר, ככל שנגרמו על ידי הספק, יתבצעו על ידי הספק במשך 30 יום לאחר סיום הבניה.
 • אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים למעט שינוי תוכן באתר.
 • תוכן המידע שיועלה לאתר יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של הלקוח.
 • *תוסף נגישות האתר אינו מהווה אישור להנגשה כחוק והלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לחוק לנגישות אתרים וכי יפעל כראות עיניו בעניין, הלקוח יודע כי באי הנגשת האתר הוא חשוף לתביעה מצד גולשים, ללא הוכחת נזק. הלקוח מסיר בזאת כל אחריות מהספק בדבר נושאי נגישות אלא אם הוסכם אחרת בכתב.
 • עלות הנגשה מלאה 2,000 שח לשנה.
 • הספק לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיתבקש להכניסו לאתר או שיועלה או יוכנס לאתר על ידי הלקוח או מי מטעמו, לרבות תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.

נזקים

 • גובה החבות שיש בין הספק ללקוח אינו יעלה על סך התמורה שהלקוח שילם לספק.
 • בשום מקרה הספק לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו שייגרמו ללקוח כתוצאה מהשימוש של הלקוח באתר, או כתוצאה מאי היכולת של הלקוח להשתמש בו, לרבות מקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, או אבדות כספיות אחרות הקשורים במישרין לאתר.

הזמנת עבודה נוספת שאינה כלולה בהצעה זו תתומחר לפי:

הזנת / כתיבת תוכן לאתר 120 ₪ לשעת עבודה
תכנות 280 ₪ לשעת עבודה
שם מלא*
שם חברה*
כתובת מייל*
ת.ז*
 

Leave this empty: